Đội tàu
TÀU APOLLO PACIFIC
Quốc tịch: Việt Nam
Năm đóng: 1988
Số IMO: 8814225
Cấp tàu: VR
Loại tàu: Gas Carrier
Công suất máy: 3800 HP
GT/DWT: 3354/2996
 

Tuyển dụng